Book cover

Op weg naar Wassenaar

Op weg naar Wassenaar is geen brievenboek, in ieder geval geen traditioneel brievenboek. Geen van de in dit boek opgenomen epistels tussen Frans Mouws en Paul Westgeest werd ooit aan de posterijen toevertrouwd. Ze gingen zonder uitzondering over de digitale snelweg van zender naar ontvanger.

Ook is het geen traditioneel brievenboek omdat er niets werd geschrapt of gewijzigd. De e-mails zijn opgenomen in al hun glorie en feilen. Dit boek bevat zeker geen ijdele praat. Het is de getuigenis van de zoektocht naar het Wassenaarse verleden van Boudewijn Büch, die schrijver Frans Mouws aan de hand van Buchs jeugdvriend Paul Westgeest maakt.

Op weg naar Wassenaar is veel meer dan een brievenboek, het is de wordingsgeschiedenis van de Büch biografie Weg uit Wassenaar, en daarmee een fundgrube aan feitjes over Boudewijn Büch.

  • Uitgever: Uitgever Rip Pers
  • ISBN: 90-5911-366-7
  • Formaat: 13.5 x 21.5 cm, 240 pagina’s
  • Cover ontwerp: Rob van de Nol